- Directprint.io werkt NIET op Windows 7 of ouder, enkel op de laatste versie van Windows 10, Apple IOS en Chromebook.



- Indien je problemen hebt met afdrukken met Windows 10, ga eerst na of de laatste updates zijn geïnstalleerd.



Daarna check of de laatste versie van Directprint is geïnstalleerd. Zie je nog een lager nummer?
Verwijder dan eerst de oude versie en installeer de laatste versie. Klik hier voor verdere uitleg.
( v20.xx.xx.xxxx is de oude versie, alles vanaf v21 is de nieuwe versie )


Is het probleem niet opgelost? Dan mag je de spreadsheet aanvullen, geef aan welke school en toestel en voorzie de nodige uitleg.

Klik hier om aan te vullen.





De afdruk staat niet volledig op het blad, de marges lijken verkeerd te staan.


Bij afdrukken kan het zijn dat deze nog ingesteld staat op papierformaat "Letter" dit moet aangepast worden naar "A4" 
Indien het document zelf niet goed uitgelijnd is kan je dit aanpassen onder Marges en Schaal.