Stel als leerkracht buffers in en controleer ook de gemaakte afspraken van de ouders.